Hujan

oleh Ella Fitria

Kalau kau tak ingin basah ketika hujan, maka berteduhlah..

Kalau kau tak mampu berteduh, maka bersiaplah untuk basah..
💚
Ella Fitria

You may also like

Beri Komentar